Cao thủ chốt số ngày 16/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 15/08/2017 -> 17/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 10,76 20 điểm/cặp
Ngày 2: 10,76 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 16/08/2017 -> 18/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 34,87 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 16/08/2017 -> 18/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 54,73 20 điểm/cặp