Cao thủ chốt số ngày 15/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/04/2018 -> 16/04: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 58,85 20 điểm/cặp
Ngày 2: 58,85 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 14/04/2018 -> 16/04: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 13,31 20 điểm/cặp
Ngày 2: 13,31 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 13/04/2018 -> 15/04: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 42,60 20 điểm/cặp
Ngày 2: 42,60 60 điểm/cặp
Ngày 3: 42,60 200 điểm/cặp