Cao thủ chốt số ngày 13/03

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 13/03/2018 -> 15/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 15,86 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 11/03/2018 -> 13/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 13,31 20 điểm/cặp
Ngày 2: 13,31 60 điểm/cặp
Ngày 3: 13,31 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 13/03/2018 -> 15/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 42,59 20 điểm/cặp