Cao thủ chốt số ngày 10/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 10/04/2018 -> 12/04: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 29,36 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 08/04/2018 -> 10/04: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 67,91 20 điểm/cặp
Ngày 2: 67,91 60 điểm/cặp
Ngày 3: 67,91 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 10/04/2018 -> 12/04: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 44,86 20 điểm/cặp