Cao thủ chốt số ngày 08/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 07/04/2018 -> 09/04: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 06,60 20 điểm/cặp
Ngày 2: 06,60 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 08/04/2018 -> 10/04: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 67,91 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 08/04/2018 -> 10/04: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 06,41 20 điểm/cặp