Cao thủ chốt số ngày 08/02

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 08/02/2018 -> 10/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 15,51 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 08/02/2018 -> 10/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 27,72 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 07/02/2018 -> 09/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 03,97 20 điểm/cặp
Ngày 2: 03,97 60 điểm/cặp