Cao thủ chốt số ngày 07/02

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 05/02/2018 -> 07/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 08,62 20 điểm/cặp
Ngày 2: 08,62 60 điểm/cặp
Ngày 3: 08,62 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 07/02/2018 -> 09/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 62,80 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 07/02/2018 -> 09/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 03,97 20 điểm/cặp