Cao thủ chốt số ngày 05/08

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 03/08/2017 -> 05/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 66,78 20 điểm/cặp
Ngày 2: 66,78 60 điểm/cặp
Ngày 3: 66,78 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 05/08/2017 -> 07/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 75,80 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 04/08/2017 -> 06/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 43,77 20 điểm/cặp
Ngày 2: 43,77 60 điểm/cặp