Cao thủ chốt số ngày 04/02

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 02/02/2018 -> 04/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 26,96 20 điểm/cặp
Ngày 2: 26,96 60 điểm/cặp
Ngày 3: 26,96 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 04/02/2018 -> 06/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 08,68 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 04/02/2018 -> 06/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 05,50 20 điểm/cặp