Cao thủ chốt số ngày 03/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 03/08/2017 -> 05/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 66,78 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 02/08/2017 -> 04/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 36,42 20 điểm/cặp
Ngày 2: 36,42 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 02/08/2017 -> 04/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 42,99 20 điểm/cặp
Ngày 2: 42,99 60 điểm/cặp