Cao thủ chốt số ngày 02/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 31/07/2017 -> 02/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 16,19 20 điểm/cặp
Ngày 2: 16,19 60 điểm/cặp
Ngày 3: 16,19 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 02/08/2017 -> 04/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 36,42 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 02/08/2017 -> 04/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 42,99 20 điểm/cặp