Cao thủ chốt số ngày 01/08

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 31/07/2017 -> 02/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 16,19 20 điểm/cặp
Ngày 2: 16,19 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 31/07/2017 -> 02/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 77,85 20 điểm/cặp
Ngày 2: 77,85 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 31/07/2017 -> 02/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 28,85 20 điểm/cặp
Ngày 2: 28,85 60 điểm/cặp