Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 31/08/2017 -> 02/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 31/08: 0,72 20 điểm/cặp
Ngày 01/09: 0,72 (Ăn 72) 60 điểm/cặp