Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 19/04/2019 -> 21/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 19/04: 85,89 20 điểm/cặp
Ngày 20/04: 85,89 60 điểm/cặp
Ngày 21/04: 85,89 (Ăn 89) 200 điểm/cặp