Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 17/08/2017 -> 19/08

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 17/08: 31,93 20 điểm/cặp
Ngày 18/08: 31,93 (Ăn 31) 60 điểm/cặp