Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 15/08/2017 -> 17/08

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 15/08: 10,76 20 điểm/cặp
Ngày 16/08: 10,76 (Ăn 10,76) 60 điểm/cặp