Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 13/09/2017 -> 15/09

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 13/09: 33,54 20 điểm/cặp
Ngày 14/09: 33,54 60 điểm/cặp
Ngày 15/09: 33,54 (Ăn 33,54,54) 200 điểm/cặp