Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 13/03/2018 -> 15/03

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 13/03: 15,86 20 điểm/cặp
Ngày 14/03: 15,86 60 điểm/cặp
Ngày 15/03: 15,86 (Ăn 86,86) 200 điểm/cặp