Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 11/08/2017 -> 13/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 11/08: 23,89 20 điểm/cặp
Ngày 12/08: 23,89 60 điểm/cặp
Ngày 13/08: 23,89 200 điểm/cặp