Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 09/02/2018 -> 11/02

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 09/02: 4,60 20 điểm/cặp
Ngày 10/02: 4,60 (Ăn 04) 60 điểm/cặp