Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 06/08/2017 -> 08/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/08: 28,35 20 điểm/cặp
Ngày 07/08: 28,35 (Ăn 35,35,35) 60 điểm/cặp