Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 03/04/2018 -> 05/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 03/04: 58,85 20 điểm/cặp
Ngày 04/04: 58,85 60 điểm/cặp
Ngày 05/04: 58,85 200 điểm/cặp