Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 02/02/2018 -> 04/02

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/02: 26,96 20 điểm/cặp
Ngày 03/02: 26,96 60 điểm/cặp
Ngày 04/02: 26,96 200 điểm/cặp