Cao thủ chốt số ngày 06/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày: 04 – 93 –> Nay ngày 3,vào 180 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 04)

2. Vô khuyết:

– Cặp nuôi 3  ngày:  50 – 76 -> Nay ngày 3, vào 180 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

3. Star Mario:

– Cặp nuôi 3 ngày:  37 – 66 -> Nay ngày 3, vào 180 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 3 nháy: 37, 66)