Cao thủ chốt số ngày 05/04

. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày: 04 – 93 –> Nay ngày 2,vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3  ngày:  50 – 76 -> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày:  37 – 66 -> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.