Cao thủ chốt số ngày 02/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày: 04 – 93 –> Nay ngày 1,vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3  ngày:  22 – 30 -> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 30)

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày: 03 – 30 -> Nay ngày 3, vào 180 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 30)