Cao thủ chốt số 9/4/2015

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày: 17 – 85 –> Nay ngày 3, vào 180 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 85)

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3  ngày:  24 – 99 -> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày:  36 – 45 -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.