Cao thủ chốt số 29/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

 1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày:   01 – 52 –> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3  ngày:  53 – 67 -> Nay ngày 3, vào 180 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. 

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày:   52 – 86 -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

—> Do website gặp trục trặc nên khung này chúng ta không chơi hết được. Mong anh em thông cảm!