Cao thủ chốt số 28/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

 1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày:  00 – 93 –> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 93)

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3  ngày:  53 – 67 -> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. 

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày:  79 – 96 -> Nay ngày 3, vào 180 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 96)