Cao thủ chốt số 16/04

 1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày: 11 – 30 –> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 30)

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3  ngày: 46 – 95 -> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 3 nháy: 46)

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày: 31 – 78 -> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.