Cao thủ chốt số 15/04

 1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày: 29 – 86 –> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 2 nháy: 86)

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3  ngày: 46 – 95 -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày: 31 – 78 -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.