Cao thủ chốt số 14/04

 1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày: 04 – 64–> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 64)

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3  ngày:   15 – 85 -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 2 nháy: 15, 85)

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày:  01 – 74 -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 2 nháy: 01)