trungdx

All articles by trungdx

 

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 21/03/2019 đến 25/03

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 01  04  06  09  03   21/03/2019 25,000đ 1 18  19  12  13  15  17   2 3 4 40  41  46  42  45  47   5 6 60  61  64  66  69  67   7 8 81  84   9...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 21/03/2019 -> 23/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 21/03/2019: 08,80 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 21/03/2019 -> 23/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 21/03/2019: 24,43 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 21/03/2019 -> 23/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 21/03/2019: 15,51 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 21/03/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 24 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 24-43 về 29 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 21/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 20/03/2019 -> 22/03:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 36,63 20 điểm/cặp Ngày 2: 36,63 60 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 21/03/2019 -> 23/03: ...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 20/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 20/03/2019 -> 22/03:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 36,63 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 20/03/2019 -> 22/03:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 20/03/2019 -> 22/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 20/03: 49,94 (Ăn 49) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 20/03/2019 -> 22/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 20/03: 36,63 20 điểm/cặp Ngày 21/03: 36,63 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 20/03/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 73 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 26-84 về 26 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 19/03/2019 đến 23/03

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 01  04  06  09  03   19/03 25,000đ 1 12  19  13  15  17  18   20/03 50,000đ (Ăn 24) 2 20  21  24  23  25  27  28   3 4 40  41  42  46  47   5 6 60  61   7 8 9...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 18/03/2019 -> 24/03

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 18/03 Chạm 1, chạm 2 36,000đ/dàn số 19/03 Chạm 1, chạm 2 72,000đ/dàn số 20/03 Chạm 1, chạm 2 (Ăn 24) 144,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 18/03/2019 -> 20/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 18/03: 09,52 20 điểm/cặp Ngày 19/03: 09,52 60 điểm/cặp Ngày 20/03: 09,52 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 18/03/2019 -> 20/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 18/03: 68,86 20 điểm/cặp Ngày 19/03: 68,86 60 điểm/cặp Ngày 20/03: 68,86 (Ăn 86) 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 19/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 19/03/2019 -> 21/03:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 43,87 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 18/03/2019 -> 20/03:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 19/03/2019 -> 21/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 19/03: 43,87 (Ăn 87) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 18/03/2019 -> 20/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 18/03: 36,63 20 điểm/cặp Ngày 19/03: 36,63 (Ăn 63) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 19/03/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 34 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 11-39 về 27 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 18/03/2019 -> 20/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 18/03: 32,78 (Ăn 32,32) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 18/03/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 51 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 09-52 về 19 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 18/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 18/03/2019 -> 20/03:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 32,78 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 18/03/2019 -> 20/03:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 17/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 16/03/2019 -> 18/03:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 68,86 20 điểm/cặp Ngày 2: 68,86 60 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 15/03/2019 -> 17/03: ...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 17/03/2019 -> 19/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 17/03: 52,62 (Ăn 52,62) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 16/03/2019 -> 22/03

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 16/03 Chạm 5, chạm 6 36,000đ/dàn số 17/03 Chạm 5, chạm 6 (Ăn 51) 72,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi phải tốt, 1 ăn 80 trở lên...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 16/03/2019 -> 18/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 16/03: 68,86 20 điểm/cặp Ngày 17/03: 68,86 (Ăn 68) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 17/03/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 82 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 52-62 về 26 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 16/03/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan  – Từ 16/03/2018 đến nay, bộ số 71 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 68-86 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 15/03/2019 -> 17/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 15/03: 33,36 20 điểm/cặp Ngày 16/03: 33,36 60 điểm/cặp Ngày 17/03: 33,36 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 15/03/2019 -> 17/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 15/03: 03,30 20 điểm/cặp Ngày 16/03: 03,30 60 điểm/cặp Ngày 17/03: 03,30 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 16/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 16/03/2019 -> 18/03:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 68,86 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 15/03/2019 -> 17/03:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 15/03/2019 -> 17/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 15/03: 15,73 20 điểm/cặp Ngày 16/03: 15,73 (Ăn 73) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 14/03/2019 đến 18/03

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 01  03  04  06  09   14/03 25,000đ 1 12  13  17  18  15  19   15/03 50,000đ 2 20  21  23  27  28  25   16/03 100,000đ 3 30  34  37  38  35  39   17/03 200,000đ 4 40  42   18/03 400,000đ (Ăn 34) 5 6 7 8 9...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 15/03/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 08 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 15-73 về 29 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 15/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 13/03/2019 -> 15/03:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 36,63 20 điểm/cặp Ngày 2: 36,63 60 điểm/cặp Ngày 3: 36,63 200 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 14/03/2019 -> 16/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 14/03: 8,39 (Ăn 08) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 14/03/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 62 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 08-39 về 25 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 14/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 13/03/2019 -> 15/03:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 36,63 20 điểm/cặp Ngày 2: 36,63 60 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 13/03/2019 -> 15/03: ...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 13/03/2019 -> 15/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 13/03: 36,63 20 điểm/cặp Ngày 14/03: 36,63 60 điểm/cặp Ngày 15/03: 36,63 (Ăn 63) 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 12/03/2019 -> 18/03

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 12/03 Chạm 3, chạm 7 36,000đ/dàn số 13/03 Chạm 3, chạm 7 72,000đ/dàn số 14/03 Chạm 3, chạm 7 144,000đ/dàn số 15/03 Chạm 3, chạm 7 (Ăn 71) 288,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 13/03/2019 -> 15/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 13/03: 8,80 20 điểm/cặp Ngày 14/03: 8,80 (Ăn 08) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 13/03/2019 -> 15/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 13/03: 13,31 20 điểm/cặp Ngày 14/03: 13,31 (Ăn 13,31,31) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 13/03/2019 -> 15/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 13/03: 15,51 (Ăn 15) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 13/03/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 2.2 – 78 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 13-31 về 22 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây,...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 12/03/2019 -> 14/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 12/03: 15,99 (Ăn 99) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 12/03/2019 -> 14/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 12/03: 68,86 (Ăn 86) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 12/03/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 91 về tất cả 34 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 15-99 về 34 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 12/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 12/03/2019 -> 14/03:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 68,86 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 11/03/2019 -> 13/03:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 11/03/2019 -> 13/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 11/03: 8,80 20 điểm/cặp Ngày 12/03: 8,80 (Ăn 08) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 11/03/2019 -> 13/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 11/03: 8,62 (Ăn 62) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 11/03/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 59 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 04-59 về 24 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...