trungdx

All articles by trungdx

 

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 19/07/2018 -> 25/07

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 19/07/2018 Chạm 6, chạm 0 36,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi phải tốt, 1 ăn 80 trở lên hoặc phải được cắt phế 25%. 2. Có vốn...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 19/07/2018 đến 23/07

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 05  09  02  04  06  07   19/07/2018 25,000đ 1 10  13  18  19  12  16   2 3 31  35  39  32  34   4 5 50  51  53  55  58  59  52  56   6 7 8 9...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 19/07/2018 -> 21/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 19/07/2018: 56,65 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 19/07/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 69 về tất cả 13 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 45-72 về 13 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 18/07/2018 -> 20/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 18/07: 31,84 20 điểm/cặp Ngày 19/07: 31,84 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 18/07/2018 -> 20/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 18/07: 14,41 20 điểm/cặp Ngày 19/07: 14,41 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 18/07/2018 -> 20/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 18/07: 72,89 20 điểm/cặp Ngày 19/07: 72,89 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 18/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 18/07/2018 -> 20/07:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 72,89 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 18/07/2018 -> 20/07:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 18/07/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 23 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 31-84 về 20 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 17/07/2018 đến 21/07

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 17/07 25,000đ 1 13  16  18  19  10  12   18/07 50,000đ (Ăn 69) 2 3 31  35  39  32  34   4 5 51  53  55  56  58  59  50  52   6 61  66  68  69  60  62   7 8 9...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 17/07/2018 -> 19/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 17/07: 2,20 20 điểm/cặp Ngày 18/07: 2,20 (Ăn 20) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 17/07/2018 -> 19/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 17/07: 9,95 (Ăn 09) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 17/07/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 71 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 04-57 về 29 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 16/07/2018 -> 18/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 16/07: 31,68 20 điểm/cặp Ngày 17/07: 31,68 (Ăn 31) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 16/07/2018 -> 18/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 16/07: 53,84 (Ăn 84) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 16/07/2018 -> 18/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 16/07: 42,73 (Ăn 42) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

PHÂN TÍCH SỐ NGON ĐẸP NGÀY 16/7/2018

...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 16/07/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 40 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 53-84 về 19 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 15/07/2018 -> 17/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 15/07: 16,61 20 điểm/cặp Ngày 16/07: 16,61 60 điểm/cặp Ngày 17/07: 16,61 (Ăn 16,16) 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 14/07/2018 -> 20/07

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 14/07 Chạm 6, chạm 5 36,000đ/dàn số 15/07 Chạm 6, chạm 5 72,000đ/dàn số 16/07 Chạm 6, chạm 5 144,000đ/dàn số 17/07 Chạm 6, chạm 5 288,000đ/dàn số 18/07 Chạm 6, chạm 5 (Ăn 69) 576,000đ/dàn số –> Anh...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 15/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/07/2018 -> 16/07:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 45,95 20 điểm/cặp Ngày 2: 45,95 60 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 15/07/2018 -> 17/07: ...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 15/07/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 23 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 78-89 về 19 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 14/07/2018 đến 18/07

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 14/07 25,000đ 1 12  13  18  19  10   15/07 50,000đ 2 21  22  24  27  28  29  20  26  25   16/07 100,000đ (Ăn 71) 3 31  32  34  39  35   4 41  47  46   5 6 7 71  74  77   8 9...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 14/07/2018 -> 16/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 14/07: 57,78 20 điểm/cặp Ngày 15/07: 57,78 (Ăn 57) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 14/07/2018 -> 16/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 14/07: 4,40 20 điểm/cặp Ngày 15/07: 4,40 (Ăn 40) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/07/2018 -> 16/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 14/07: 45,95 20 điểm/cặp Ngày 15/07: 45,95 (Ăn 95) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 14/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/07/2018 -> 16/07:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 45,95 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 12/07/2018 -> 14/07:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

PHÂN TÍCH SỐ NGON ĐẸP NGÀY 14/7/2018

...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 14/07/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 01 về tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 30-57 về 31 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 13/07/2018 -> 19/07

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 13/07 Chạm 0, chạm 7 (Ăn 1) 36,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi phải tốt, 1 ăn 80 trở lên hoặc phải được cắt phế 25%. 2....
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 13/07/2018 -> 15/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 13/07: 39,93 (Ăn 93) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 13/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 11/07/2018 -> 13/07:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 18,81 20 điểm/cặp Ngày 2: 18,81 60 điểm/cặp Ngày 3: 18,81 200 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết...
Continue reading...  

PHÂN TÍCH SỐ NGON ĐẸP NGÀY 13/7/2018

...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 13/07/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 2.1 – 74 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 39-93 về 14 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây,...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 12/07/2018 -> 14/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 12/07: 04,22 20 điểm/cặp Ngày 13/07: 04,22 60 điểm/cặp Ngày 14/07: 04,22 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 12/07/2018 -> 18/07

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 12/07 Chạm 5, chạm 0 (Ăn 65) 36,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi phải tốt, 1 ăn 80 trở lên hoặc phải được cắt phế 25%. 2....
Continue reading...  

CẦU LÔ ĐỀ SỐ ĐẸP NGÀY 12/7/2018 – DUDOANMIENBAC.COM

...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 12/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 11/07/2018 -> 13/07:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 18,81 20 điểm/cặp Ngày 2: 18,81 60 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 12/07/2018 -> 14/07: ...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 12/07/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 54 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 04-85 về 20 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 11/07/2018 đến 15/07

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 01  02  07  04  05  06  09   11/07 25,000đ 1 10  12  13  18  19   12/07 50,000đ 2 20  21  22  27  28  24  25  26  29   13/07 100,000đ (Ăn 1) 3 31  32  34  35   4 5 6 7 8 9...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 11/07/2018 -> 13/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 11/07: 44,97 20 điểm/cặp Ngày 12/07: 44,97 60 điểm/cặp Ngày 13/07: 44,97 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 11/07/2018 -> 13/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 11/07: 18,81 20 điểm/cặp Ngày 12/07: 18,81 60 điểm/cặp Ngày 13/07: 18,81 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 11/07/2018 -> 13/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 11/07: 9,53 20 điểm/cặp Ngày 12/07: 9,53 (Ăn 53) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 11/07/2018 -> 13/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 11/07: 39,54 (Ăn 54) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 11/07/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 57 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 09-53 về 19 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 10/07/2018 -> 16/07

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 10/07 Chạm 4, chạm 0 36,000đ/dàn số 11/07 Chạm 4, chạm 0 (Ăn 54) 72,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi phải tốt, 1 ăn 80 trở lên...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 10/07/2018 -> 12/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 10/07: 22,77 (Ăn 22) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 10/07/2018 -> 12/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 10/07: 4,95 (Ăn 95) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 10/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 08/07/2018 -> 10/07:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 54,92 20 điểm/cặp Ngày 2: 54,92 60 điểm/cặp Ngày 3: 54,92 200 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 10/07/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 45 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 04-95 về 28 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...