trungdx

All articles by trungdx

 

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 22/07/2019 -> 28/07

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 22/07/2019 Chạm 4, chạm 7 36,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi phải tốt, 1 ăn 80 trở lên hoặc phải được cắt phế 25%. 2. Có vốn...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 22/07/2019 -> 24/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 22/07/2019: 29,35 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 22/07/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 45 về tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 01-29 về 32 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 21/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 21/07/2019 -> 23/07:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 68,99 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 21/07/2019 -> 23/07:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 21/07/2019 -> 23/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 21/07: 36,39 20 điểm/cặp Ngày 22/07: 36,39 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 21/07/2019 -> 23/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 21/07: 29,85 20 điểm/cặp Ngày 22/07: 29,85 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 21/07/2019 -> 23/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 21/07: 27,72 20 điểm/cặp Ngày 22/07: 27,72 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 21/07/2019 -> 23/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 21/07: 68,99 (Ăn 99) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 20/07/2019 đến 24/07

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 20/07 25,000đ 1 11  12  13  16  17  18  19  15  10   21/07 50,000đ 2 21  23  24  26  27  28  29   22/07 100,000đ 3 31  36  39  30   4 41  42  43  44  48   5 6 7 8 9...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 21/07/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 05 về tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 29-85 về 31 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 20/07/2019 -> 22/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 20/07: 12,90 (Ăn 90) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 20/07/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 02 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 12-90 về 21 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 20/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 18/07/2019 -> 20/07:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 00,55 20 điểm/cặp Ngày 2: 00,55 60 điểm/cặp Ngày 3: 00,55 200 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 19/07/2019 -> 21/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 19/07: 9,33 20 điểm/cặp Ngày 20/07: 9,33 (Ăn 09) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 19/07/2019 -> 21/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 19/07: 19,38 20 điểm/cặp Ngày 20/07: 19,38 (Ăn 38) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 19/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 18/07/2019 -> 20/07:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 00,55 20 điểm/cặp Ngày 2: 00,55 60 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 19/07/2019 -> 21/07: ...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 18/07/2019 -> 24/07

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 18/07 Chạm 4, chạm 1 36,000đ/dàn số 19/07 Chạm 4, chạm 1 72,000đ/dàn số 20/07 Chạm 4, chạm 1 144,000đ/dàn số 21/07 Chạm 4, chạm 1 (Ăn 45) 288,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 19/07/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 07 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 19-38 về 26 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 18/07/2019 -> 20/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 18/07: 00,55 20 điểm/cặp Ngày 19/07: 00,55 60 điểm/cặp Ngày 20/07: 00,55 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 18/07/2019 -> 20/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 18/07: 37,51 20 điểm/cặp Ngày 19/07: 37,51 (Ăn 51) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 18/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 18/07/2019 -> 20/07:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 00,55 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 16/07/2019 -> 18/07:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 18/07/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 09 về tất cả 33 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 08-38 về 33 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 17/07/2019 -> 19/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 17/07: 57,75 20 điểm/cặp Ngày 18/07: 57,75 (Ăn 75) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 17/07/2019 -> 23/07

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 17/07 Chạm 0, chạm 1 (Ăn 9) 36,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi phải tốt, 1 ăn 80 trở lên hoặc phải được cắt phế 25%. 2....
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 17/07/2019 -> 19/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 17/07: 26,32 (Ăn 32) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 17/07/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 55 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 26-38 về 27 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 16/07/2019 -> 18/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 16/07: 05,50 20 điểm/cặp Ngày 17/07: 05,50 60 điểm/cặp Ngày 18/07: 05,50 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 15/07/2019 đến 19/07

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 15/07 25,000đ 1 11  13  15  17  10  16  18  19   16/07 50,000đ 2 21  23  24  27  26  28  29   17/07 100,000đ 3 31  30  39   18/07 200,000đ 4 41  42  43  44  45  48   19/07 400,000đ 5 51   6 7 8 9...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 16/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 15/07/2019 -> 17/07:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 36,63 20 điểm/cặp Ngày 2: 36,63 60 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 16/07/2019 -> 18/07: ...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 16/07/2019 -> 22/07

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 16/07 Chạm 2, chạm 5 (Ăn 55) 36,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi phải tốt, 1 ăn 80 trở lên hoặc phải được cắt phế 25%. 2....
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 16/07/2019 -> 18/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 16/07: 45,68 (Ăn 45) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 16/07/2019 -> 18/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 16/07: 29,96 (Ăn 29,96) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 16/07/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 07 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 29-96 về 25 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 15/07/2019 -> 17/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 15/07: 36,63 20 điểm/cặp Ngày 16/07: 36,63 60 điểm/cặp Ngày 17/07: 36,63 (Ăn 63) 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 15/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 15/07/2019 -> 17/07:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 36,63 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 13/07/2019 -> 15/07:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 15/07/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 02 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 11-60 về 20 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 14/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 12/07/2019 -> 14/07:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 01,91 20 điểm/cặp Ngày 2: 01,91 60 điểm/cặp Ngày 3: 01,91 200 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 14/07/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.1 – 71 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 02-20 về 22 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây,...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 13/07/2019 -> 15/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 13/07: 57,75 20 điểm/cặp Ngày 14/07: 57,75 60 điểm/cặp Ngày 15/07: 57,75 (Ăn 75) 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 13/07/2019 -> 15/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 13/07: 59,95 20 điểm/cặp Ngày 14/07: 59,95 60 điểm/cặp Ngày 15/07: 59,95 (Ăn 59) 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 13/07/2019 -> 15/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 13/07: 16,61 20 điểm/cặp Ngày 14/07: 16,61 60 điểm/cặp Ngày 15/07: 16,61 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 13/07/2019 đến 17/07

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 00  02  03  07  08  06   13/07 25,000đ 1 10  11  13  15  17  18  16   14/07 50,000đ (Ăn 2) 2 21  23  24  27  28  29  26   3 30  31  39   4 41  42   5 6 7 8 9...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 13/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 12/07/2019 -> 14/07:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 01,91 20 điểm/cặp Ngày 2: 01,91 60 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 13/07/2019 -> 15/07: ...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 13/07/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.1 – 78 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 16-61 về 20 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây,...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 12/07/2019 -> 14/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 12/07: 1,91 20 điểm/cặp Ngày 13/07: 1,91 60 điểm/cặp Ngày 14/07: 1,91 (Ăn 01) 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 12/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 12/07/2019 -> 14/07:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 01,91 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 10/07/2019 -> 12/07:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 12/07/2019 -> 14/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 12/07: 46,64 (Ăn 64) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 12/07/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 66 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 01-91 về 29 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 9 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 11/07/2019 -> 13/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 11/07: 79,97 20 điểm/cặp Ngày 12/07: 79,97 (Ăn 97) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 11/07/2019 -> 13/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 11/07: 23,32 (Ăn 32) 20 điểm/cặp...
Continue reading...