trungdx

All articles by trungdx

 

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 21/01/2018 -> 27/01

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 21/01/2018 Chạm 6, chạm 7 36,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi phải tốt, 1 ăn 80 trở lên hoặc phải được cắt phế 25%. 2. Có vốn...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 21/01/2018 -> 23/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 21/01/2018: 16,23 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 21/01/2018 -> 23/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 21/01/2018: 23,81 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 21/01/2018 -> 23/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 21/01/2018: 23,97 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 21/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 63 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 23-97 về 21 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 20/01/2018 -> 22/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 20/01: 31,37 (Ăn 37) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 20/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 20/01/2018 -> 22/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 31,37 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 19/01/2018 -> 21/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 20/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 21 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 08-73 về 21 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 19/01/2018 đến 23/01

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 19/01 25,000đ 1 12  13  14  15  19  10   20/01 50,000đ 2 22  23  25  27  28  26  29  20   21/01 100,000đ 3 32  34  35  38  36  39  30   4 41  42  43  45   5 6 7 8 9...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 19/01/2018 -> 21/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 19/01: 20,28 20 điểm/cặp Ngày 20/01: 20,28 (Ăn 28,28) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 19/01/2018 -> 21/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 19/01: 36,52 20 điểm/cặp Ngày 20/01: 36,52 (Ăn 36) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 19/01/2018 -> 21/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 19/01: 17,52 20 điểm/cặp Ngày 20/01: 17,52 60 điểm/cặp Ngày 21/01: 17,52 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 19/01/2018 -> 21/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 19/01: 17,71 (Ăn 71) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 19/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 19/01/2018 -> 21/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 17,71 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 19/01/2018 -> 21/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 19/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 01 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 20-28 về 26 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 10 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 18/01/2018 -> 20/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 18/01: 37,51 (Ăn 37) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 18/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 17/01/2018 -> 19/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 23,32 20 điểm/cặp Ngày 2: 23,32 60 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 17/01/2018 -> 19/01: ...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 18/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 09 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 37-51 về 30 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 17/01/2018 -> 19/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 17/01: 1,91 20 điểm/cặp Ngày 18/01: 1,91 (Ăn 01,91,91,91) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 17/01/2018 -> 19/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 17/01: 14,41 20 điểm/cặp Ngày 18/01: 14,41 (Ăn 14) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 17/01/2018 -> 19/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 17/01: 23,32 20 điểm/cặp Ngày 18/01: 23,32 (Ăn 23) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 17/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 66 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 01-91 về 26 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 9 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 17/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 17/01/2018 -> 19/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 23,32 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 17/01/2018 -> 19/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 16/01/2018 đến 20/01

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 00  01  03  02  06  07   16/01 25,000đ 1 10  13  14  15  12  19   17/01 50,000đ 2 18/01 100,000đ (Ăn 1) 3 30  34  35  38  32  36  39   4 40  41  43  45  42  46   5 6 7 8 9...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 16/01/2018 -> 18/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 16/01: 8,49 20 điểm/cặp Ngày 17/01: 8,49 (Ăn 08) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 16/01/2018 -> 18/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 16/01: 14,67 (Ăn 67) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 16/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 98 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 20-41 về 27 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 14/01/2018 -> 20/01

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 14/01 Chạm 5, chạm 7 36,000đ/dàn số 15/01 Chạm 5, chạm 7 72,000đ/dàn số 16/01 Chạm 5, chạm 7 144,000đ/dàn số 17/01 Chạm 5, chạm 7 288,000đ/dàn số 18/01 Chạm 5, chạm 7 576,000đ/dàn số 19/01 Chạm 5, chạm...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 16/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/01/2018 -> 16/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 77,89 20 điểm/cặp Ngày 2: 77,89 60 điểm/cặp Ngày 3: 77,89 200 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 15/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 21 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 62-76 về 20 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 15/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/01/2018 -> 16/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 77,89 20 điểm/cặp Ngày 2: 77,89 60 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 14/01/2018 -> 16/01: ...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 14/01/2018 -> 16/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 14/01: 18,81 20 điểm/cặp Ngày 15/01: 18,81 60 điểm/cặp Ngày 16/01: 18,81 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/01/2018 -> 16/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 14/01: 77,89 20 điểm/cặp Ngày 15/01: 77,89 60 điểm/cặp Ngày 16/01: 77,89 (Ăn 77,77) 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 14/01/2018 -> 16/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 14/01: 41,77 20 điểm/cặp Ngày 15/01: 41,77 (Ăn 41) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 14/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 64 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 77-89 về 14 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 14/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/01/2018 -> 16/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 77,89 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 14/01/2018 -> 16/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 13/01/2018 -> 15/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 13/01: 58,89 20 điểm/cặp Ngày 14/01: 58,89 60 điểm/cặp Ngày 15/01: 58,89 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 13/01/2018 -> 15/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 13/01: 42,59 (Ăn 59) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 13/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 77 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 58-89 về 23 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 13/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 13/01/2018 -> 15/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 42,59 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 11/01/2018 -> 13/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 12/01/2018 -> 14/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 12/01: 14,50 20 điểm/cặp Ngày 13/01: 14,50 (Ăn 50) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 12/01/2018 -> 14/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 12/01: 48,72 (Ăn 48) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 11/01/2018 đến 15/01

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 11/01 25,000đ 1 12  13  19  10  14  15   12/01 50,000đ 2 23  27  28  29  20  25  26   13/01 100,000đ 3 32  38  39  30  34  35  36   14/01 200,000đ 4 15/01 400,000đ 5 6 7 71  79  76   8 82  83   9...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 12/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 49 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 48-72 về 18 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 12/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 11/01/2018 -> 13/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 18,81 20 điểm/cặp Ngày 2: 18,81 60 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 11/01/2018 -> 13/01: ...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 11/01/2018 -> 13/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 11/01: 51,97 20 điểm/cặp Ngày 12/01: 51,97 60 điểm/cặp Ngày 13/01: 51,97 (Ăn 51) 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 11/01/2018 -> 13/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 11/01: 18,81 20 điểm/cặp Ngày 12/01: 18,81 (Ăn 18) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 11/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 11/01/2018 -> 13/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 18,81 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 11/01/2018 -> 13/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 10/01/2018 -> 16/01

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 10/01 Chạm 5, chạm 6 36,000đ/dàn số 11/01 Chạm 5, chạm 6 72,000đ/dàn số 12/01 Chạm 5, chạm 6 144,000đ/dàn số 13/01 Chạm 5, chạm 6 (Ăn 64) 288,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 11/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 44 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 29-76 về 20 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...