trungdx

All articles by trungdx

 

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 23/04/2018 -> 25/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 23/04/2018: 28,52 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 23/04/2018 -> 25/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 23/04/2018: 67,76 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 23/04/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 68 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 28-52 về 23 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 22/04/2018 -> 24/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 22/04: 13,31 (Ăn 31) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 22/04/2018 -> 24/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 22/04: 28,82 20 điểm/cặp Ngày 23/04: 28,82 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 22/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 20/04/2018 -> 22/04:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 29,76 20 điểm/cặp Ngày 2: 29,76 60 điểm/cặp Ngày 3: 29,76 200 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 22/04/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 66 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 31-68 về 28 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 21/04/2018 -> 23/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 21/04: 69,96 (Ăn 96) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 21/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 20/04/2018 -> 22/04:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 29,76 20 điểm/cặp Ngày 2: 29,76 60 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 21/04/2018 -> 23/04: ...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 21/04/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 61 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 01-55 về 24 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 20/04/2018 -> 22/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 20/04: 0,55 20 điểm/cặp Ngày 21/04: 0,55 60 điểm/cặp Ngày 22/04: 0,55 (Ăn 00) 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 20/04/2018 -> 22/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 20/04: 29,76 20 điểm/cặp Ngày 21/04: 29,76 60 điểm/cặp Ngày 22/04: 29,76 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 20/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 20/04/2018 -> 22/04:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 29,76 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 18/04/2018 -> 20/04:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 19/04/2018 -> 25/04

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 19/04 Chạm 7, chạm 3 36,000đ/dàn số 20/04 Chạm 7, chạm 3 72,000đ/dàn số 21/04 Chạm 7, chạm 3 144,000đ/dàn số 22/04 Chạm 7, chạm 3 288,000đ/dàn số 23/04 Chạm 7, chạm 3 576,000đ/dàn số –> Anh em chơi...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 19/04/2018 đến 23/04

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 03  02  04  05  06   19/04 25,000đ 1 11  17  19  14  15   20/04 50,000đ 2 21/04 100,000đ 3 31  33  37  32  34  35   22/04 200,000đ 4 23/04 400,000đ 5 6 7 78  79  72  74  75  76   8 81  87  89   9...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 20/04/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 80 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 29-76 về 21 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 19/04/2018 -> 21/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 19/04: 09,88 20 điểm/cặp Ngày 20/04: 09,88 60 điểm/cặp Ngày 21/04: 09,88 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 19/04/2018 -> 21/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 19/04: 13,31 (Ăn 13,13,31) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 19/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 18/04/2018 -> 20/04:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 79,88 20 điểm/cặp Ngày 2: 79,88 60 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 18/04/2018 -> 20/04: ...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 19/04/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 22 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 07-38 về 20 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 18/04/2018 -> 20/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 18/04: 67,97 20 điểm/cặp Ngày 19/04: 67,97 60 điểm/cặp Ngày 20/04: 67,97 (Ăn 97) 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 18/04/2018 -> 20/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 18/04: 79,88 20 điểm/cặp Ngày 19/04: 79,88 (Ăn 79) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 18/04/2018 đến 22/04

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 02  03  04  05  06   18/04 25,000đ (Ăn 22) 1 11  19  14  15  17   2 20  21  22  24  25  26  27   3 31  32  33  34  35  37   4 5 6 7 8 81  84   9...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 18/04/2018 -> 20/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 18/04: 23,29 (Ăn 23) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 18/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 18/04/2018 -> 20/04:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 79,88 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 18/04/2018 -> 20/04:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 18/04/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 64 về tất cả 15 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 79-88 về 15 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 17/04/2018 -> 23/04

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 17/04 Chạm 2, chạm 3 36,000đ/dàn số 18/04 Chạm 2, chạm 3 (Ăn 22) 72,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi phải tốt, 1 ăn 80 trở lên...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 17/04/2018 -> 19/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 17/04: 18,38 (Ăn 18,38) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 17/04/2018 -> 19/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 17/04: 22,36 (Ăn 22) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 17/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 17/04/2018 -> 19/04:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 22,36 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 17/04/2018 -> 19/04:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 17/04/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 46 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 22-36 về 23 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 16/04/2018 -> 18/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 16/04: 63,80 20 điểm/cặp Ngày 17/04: 63,80 60 điểm/cặp Ngày 18/04: 63,80 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 16/04/2018 đến 20/04

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 16/04 25,000đ 1 17/04 50,000đ (Ăn 64) 2 22  24  26  20  21  25  27   3 32  33  34  31  35  37   4 42  43  48  40  41  47   5 6 62  64  69  61   7 8 84  81   9...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 16/04/2018 -> 18/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 16/04: 67,75 20 điểm/cặp Ngày 17/04: 67,75 (Ăn 67) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 16/04/2018 -> 22/04

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 16/04 Chạm 6, chạm 4 (Ăn 46) 36,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi phải tốt, 1 ăn 80 trở lên hoặc phải được cắt phế 25%. 2....
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 16/04/2018 -> 18/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 16/04: 13,31 (Ăn 31) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 16/04/2018 -> 18/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 16/04: 67,76 (Ăn 76) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 16/04/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 52 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 63-80 về 24 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 15/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/04/2018 -> 16/04:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 58,85 20 điểm/cặp Ngày 2: 58,85 60 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 14/04/2018 -> 16/04: ...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 15/04/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 70 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 45-85 về 30 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 14/04/2018 đến 18/04

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 14/04 25,000đ 1 15/04 50,000đ (Ăn 52) 2 22  24  27  20  21  26   3 32  33  34  35  37  31   4 42  43  47  40  41  48   5 52  53  55  50  51  56  58   6 7 8 9...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 14/04/2018 -> 16/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 14/04: 13,31 20 điểm/cặp Ngày 15/04: 13,31 (Ăn 13,31) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/04/2018 -> 16/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 14/04: 58,85 20 điểm/cặp Ngày 15/04: 58,85 (Ăn 58,85) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 14/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/04/2018 -> 16/04:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 58,85 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 14/04/2018 -> 16/04:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 14/04/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.1 – 29 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 58-85 về 26 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây,...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 13/04/2018 -> 19/04

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 13/04 Chạm 2, chạm 5 36,000đ/dàn số 14/04 Chạm 2, chạm 5 72,000đ/dàn số 15/04 Chạm 2, chạm 5 (Ăn 52) 144,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 13/04/2018 -> 15/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 13/04: 18,81 20 điểm/cặp Ngày 14/04: 18,81 60 điểm/cặp Ngày 15/04: 18,81 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 13/04/2018 -> 15/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 13/04: 42,60 20 điểm/cặp Ngày 14/04: 42,60 60 điểm/cặp Ngày 15/04: 42,60 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 13/04/2018 đến 17/04

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 03  04  05  01  02  06   13/04 25,000đ (Ăn 1) 1 2 3 33  34  35  37  31  32   4 40  43  47  41  42  48   5 50  53  55  51  52  56  58   6 7 8 9...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 13/04/2018 -> 15/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 13/04: 15,39 (Ăn 15,15) 20 điểm/cặp...
Continue reading...