trungdx

All articles by trungdx

 

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 26/05/2019 -> 28/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 26/05/2019: 26,67 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 26/05/2019 -> 28/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 26/05/2019: 11,26 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 26/05/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 33 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 11-26 về 29 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 25/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 23/05/2019 -> 25/05:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 07,88 20 điểm/cặp Ngày 2: 07,88 60 điểm/cặp Ngày 3: 07,88 200 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 25/05/2019 đến 29/05

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 01  04  05  07  09   25/05 25,000đ 1 11  14  15  16  18  13   26/05 50,000đ 2 21  24  25  27  26  23   3 4 40  44  45  47  46   5 51  54  55   6 7 8 9...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 25/05/2019 -> 27/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 25/05: 68,86 20 điểm/cặp Ngày 26/05: 68,86 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 25/05/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 63 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 62-67 về 26 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 24/05/2019 -> 26/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 24/05: 72,90 20 điểm/cặp Ngày 25/05: 72,90 (Ăn 72) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 24/05/2019 -> 26/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 24/05: 35,64 (Ăn 35) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 24/05/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 83 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 72-90 về 22 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 23/05/2019 -> 25/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 23/05: 5,29 20 điểm/cặp Ngày 24/05: 5,29 60 điểm/cặp Ngày 25/05: 5,29 (Ăn 29) 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 23/05/2019 -> 25/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 23/05: 07,88 20 điểm/cặp Ngày 24/05: 07,88 60 điểm/cặp Ngày 25/05: 07,88 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 23/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 23/05/2019 -> 25/05:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 07,88 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 23/05/2019 -> 25/05:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 22/05/2019 -> 28/05

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 22/05 Chạm 2, chạm 1 36,000đ/dàn số 23/05 Chạm 2, chạm 1 72,000đ/dàn số 24/05 Chạm 2, chạm 1 144,000đ/dàn số 25/05 Chạm 2, chạm 1 288,000đ/dàn số 26/05 Chạm 2, chạm 1 576,000đ/dàn số –> Anh em chơi...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 23/05/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 35 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 31-76 về 24 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 22/05/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 34 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 66-85 về 29 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 21/05/2019 -> 23/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 21/05: 13,60 20 điểm/cặp Ngày 22/05: 13,60 60 điểm/cặp Ngày 23/05: 13,60 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 21/05/2019 -> 23/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 21/05: 21,60 20 điểm/cặp Ngày 22/05: 21,60 60 điểm/cặp Ngày 23/05: 21,60 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 21/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 20/05/2019 -> 22/05:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 23,32 20 điểm/cặp Ngày 2: 23,32 60 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 20/05/2019 -> 22/05: ...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 21/05/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 64 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 21-60 về 20 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 20/05/2019 -> 22/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 20/05: 10,66 20 điểm/cặp Ngày 21/05: 10,66 60 điểm/cặp Ngày 22/05: 10,66 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 20/05/2019 -> 22/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 20/05: 23,32 20 điểm/cặp Ngày 21/05: 23,32 60 điểm/cặp Ngày 22/05: 23,32 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 19/05/2019 đến 23/05

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 07  09  01  04   19/05 25,000đ 1 20/05 50,000đ 2 25  26  27  21  23   21/05 100,000đ 3 22/05 200,000đ 4 23/05 400,000đ (Ăn 63) 5 55  56  57  51  54  53   6 60  62  66  69  63   7 70  75  76  78  79   8 9...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 20/05/2019 -> 26/05

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 20/05 Chạm 3, chạm 5 36,000đ/dàn số 21/05 Chạm 3, chạm 5 (Ăn 34) 72,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi phải tốt, 1 ăn 80 trở lên...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 20/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 20/05/2019 -> 22/05:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 23,32 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 20/05/2019 -> 22/05:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 20/05/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 12 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 10-66 về 23 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 19/05/2019 -> 21/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 19/05: 60,61 20 điểm/cặp Ngày 20/05: 60,61 (Ăn 60) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 19/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 19/05/2019 -> 21/05:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 12,34 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 19/05/2019 -> 21/05:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 19/05/2019 -> 21/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 19/05: 41,60 (Ăn 41) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 19/05/2019 -> 21/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 19/05: 12,34 (Ăn 12) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 19/05/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 49 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 12-34 về 25 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 18/05/2019 -> 20/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 18/05: 35,83 20 điểm/cặp Ngày 19/05: 35,83 60 điểm/cặp Ngày 20/05: 35,83 (Ăn 83) 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 18/05/2019 -> 20/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 18/05: 23,58 (Ăn 58) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 18/05/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 32 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 23-58 về 30 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 17/05/2019 -> 23/05

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 17/05 Chạm 0, chạm 1 36,000đ/dàn số 18/05 Chạm 0, chạm 1 72,000đ/dàn số 19/05 Chạm 0, chạm 1 (Ăn 12) 144,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 17/05/2019 -> 19/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 17/05: 44,99 20 điểm/cặp Ngày 18/05: 44,99 (Ăn 99) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 17/05/2019 -> 19/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 17/05: 8,80 (Ăn 80) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 17/05/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.5 – 75 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 38-83 về 25 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây,...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 16/05/2019 -> 18/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 16/05: 03,62 20 điểm/cặp Ngày 17/05: 03,62 60 điểm/cặp Ngày 18/05: 03,62 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 16/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 15/05/2019 -> 17/05:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 22,77 20 điểm/cặp Ngày 2: 22,77 60 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 16/05/2019 -> 18/05: ...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 16/05/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 19 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 23-43 về 28 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 15/05/2019 -> 17/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 15/05: 22,77 20 điểm/cặp Ngày 16/05: 22,77 60 điểm/cặp Ngày 17/05: 22,77 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 15/05/2019 -> 21/05

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 15/05 Chạm 0, chạm 6 36,000đ/dàn số 16/05 Chạm 0, chạm 6 (Ăn 36) 72,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi phải tốt, 1 ăn 80 trở lên...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 15/05/2019 -> 17/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 15/05: 24,67 20 điểm/cặp Ngày 16/05: 24,67 (Ăn 67) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 14/05/2019 đến 18/05

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 14/05 25,000đ 1 11  12  14  15  13  16  18   15/05 50,000đ 2 21  25  27  23  26   16/05 100,000đ 3 17/05 200,000đ 4 44  45  47  49  40  46   18/05 400,000đ (Ăn 49) 5 54  55  57  53  56   6 7 75  79   8 9...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 15/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 15/05/2019 -> 17/05:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 22,77 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 14/05/2019 -> 16/05:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 15/05/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 82 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 07-24 về 27 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 14/05/2019 -> 16/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 14/05: 69,96 20 điểm/cặp Ngày 15/05: 69,96 60 điểm/cặp Ngày 16/05: 69,96 (Ăn 96) 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 14/05/2019 -> 16/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 14/05: 63,70 20 điểm/cặp Ngày 15/05: 63,70 (Ăn 70) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 14/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 13/05/2019 -> 15/05:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 18,98 20 điểm/cặp Ngày 2: 18,98 60 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 14/05/2019 -> 16/05: ...
Continue reading...