trungdx

All articles by trungdx

 

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 18/01/2019 -> 20/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 18/01/2019: 03,30 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 18/01/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 16 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 00-03 về 27 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 17/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 17/01/2019 -> 19/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 49,94 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 17/01/2019 -> 19/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 17/01/2019 -> 23/01

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 17/01 Chạm 5, chạm 7 36,000đ/dàn số 18/01 Chạm 5, chạm 7 72,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi phải tốt, 1 ăn 80 trở lên hoặc phải...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 17/01/2019 -> 19/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 17/01: 56,65 (Ăn 56,65) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 17/01/2019 -> 19/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 17/01: 31,73 20 điểm/cặp Ngày 18/01: 31,73 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 17/01/2019 -> 19/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 17/01: 49,94 20 điểm/cặp Ngày 18/01: 49,94 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 17/01/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 86 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 07-66 về 28 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 16/01/2019 -> 18/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 16/01: 24,42 20 điểm/cặp Ngày 17/01: 24,42 60 điểm/cặp Ngày 18/01: 24,42 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 16/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/01/2019 -> 16/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 00,55 20 điểm/cặp Ngày 2: 00,55 60 điểm/cặp Ngày 3: 00,55 200 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 15/01/2019 -> 21/01

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 15/01 Chạm 6, chạm 0 (Ăn 86) 36,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi phải tốt, 1 ăn 80 trở lên hoặc phải được cắt phế 25%. 2....
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 16/01/2019 -> 18/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 16/01: 37,73 (Ăn 37,37) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 16/01/2019 -> 22/01

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 16/01/2019 Chạm 6, chạm 3 36,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi phải tốt, 1 ăn 80 trở lên hoặc phải được cắt phế 25%. 2. Có vốn...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 16/01/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 2.2 – 86 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 37-73 về 28 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây,...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 14/01/2019 đến 18/01

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 00  06  07  09  03  04  05   14/01 25,000đ 1 11  18  19  12  13   15/01 50,000đ 2 16/01 100,000đ 3 17/01 200,000đ 4 18/01 400,000đ 5 6 60  61  66  68  69  62  63  64   7 70  71  78  72  73   8 9...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 15/01/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 45 về tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 51-79 về 31 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 14/01/2019 -> 16/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 14/01: 24,42 20 điểm/cặp Ngày 15/01: 24,42 60 điểm/cặp Ngày 16/01: 24,42 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/01/2019 -> 16/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 14/01: 00,55 20 điểm/cặp Ngày 15/01: 00,55 60 điểm/cặp Ngày 16/01: 00,55 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 15/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/01/2019 -> 16/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 00,55 20 điểm/cặp Ngày 2: 00,55 60 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 14/01/2019 -> 16/01: ...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 14/01/2019 -> 16/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 14/01: 22,77 20 điểm/cặp Ngày 15/01: 22,77 (Ăn 22,22) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 14/01/2019 -> 20/01

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 14/01 Chạm 6, chạm 5 (Ăn 45) 36,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi phải tốt, 1 ăn 80 trở lên hoặc phải được cắt phế 25%. 2....
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 14/01/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.2 – 11 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 00-55 về 26 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây,...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 14/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/01/2019 -> 16/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 00,55 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 14/01/2019 -> 16/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 13/01/2019 -> 15/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 13/01: 66,78 20 điểm/cặp Ngày 14/01: 66,78 60 điểm/cặp Ngày 15/01: 66,78 (Ăn 78) 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 13/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 11/01/2019 -> 13/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 22,77 20 điểm/cặp Ngày 2: 22,77 60 điểm/cặp Ngày 3: 22,77 200 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 13/01/2019 -> 19/01

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 13/01 Chạm 1, chạm 5 (Ăn 31) 36,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi phải tốt, 1 ăn 80 trở lên hoặc phải được cắt phế 25%. 2....
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 13/01/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 24 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 18-78 về 28 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 12/01/2019 đến 16/01

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 00  03  06  09  04  05  07   12/01 25,000đ 1 11  12  13  19  18   13/01 50,000đ (Ăn 31) 2 20  23  26  25  27  28   3 31  32  36  39  34  37  38   4 5 6 7 8 9...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 12/01/2019 -> 14/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 12/01: 9,75 20 điểm/cặp Ngày 13/01: 9,75 (Ăn 09) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 12/01/2019 -> 14/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 12/01: 35,86 20 điểm/cặp Ngày 13/01: 35,86 (Ăn 86) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 12/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 11/01/2019 -> 13/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 22,77 20 điểm/cặp Ngày 2: 22,77 60 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 12/01/2019 -> 14/01: ...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 12/01/2019 -> 18/01

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 12/01 Chạm 1, chạm 4 (Ăn 24) 36,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi phải tốt, 1 ăn 80 trở lên hoặc phải được cắt phế 25%. 2....
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 12/01/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 41 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 09-75 về 25 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 11/01/2019 -> 13/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 11/01: 22,77 20 điểm/cặp Ngày 12/01: 22,77 60 điểm/cặp Ngày 13/01: 22,77 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 11/01/2019 -> 13/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 11/01: 66,72 20 điểm/cặp Ngày 12/01: 66,72 (Ăn 66,66) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 11/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 11/01/2019 -> 13/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 22,77 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 09/01/2019 -> 11/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 11/01/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 59 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 37-76 về 22 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 09/01/2019 -> 11/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 09/01: 37,73 20 điểm/cặp Ngày 10/01: 37,73 60 điểm/cặp Ngày 11/01: 37,73 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 09/01/2019 -> 11/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 09/01: 41,66 20 điểm/cặp Ngày 10/01: 41,66 60 điểm/cặp Ngày 11/01: 41,66 (Ăn 41,41) 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 09/01/2019 -> 11/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 09/01: 15,94 20 điểm/cặp Ngày 10/01: 15,94 (Ăn 15) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 09/01/2019 -> 11/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 09/01: 26,76 (Ăn 76) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 10/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 09/01/2019 -> 11/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 26,76 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 09/01/2019 -> 11/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 10/01/2019 -> 12/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 10/01/2019: 30,92 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 10/01/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 79 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 09-41 về 17 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 09/01/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 80 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 26-76 về 22 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 09/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 09/01/2019 -> 11/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 26,76 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 09/01/2019 -> 11/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 06/01/2019 đến 10/01

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 06/01 25,000đ 1 13  18  19  12   07/01 50,000đ 2 08/01 100,000đ 3 31  34  36  38  39  37  32   09/01 200,000đ 4 43  45  46  49  47  42   10/01 400,000đ 5 51  55  58  57  52   6 61  63  64   7 8 9...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 08/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 06/01/2019 -> 08/01:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 43,71 20 điểm/cặp Ngày 2: 43,71 60 điểm/cặp Ngày 3: 43,71 200 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 08/01/2019 -> 10/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 08/01: 14,41 (Ăn 14) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 08/01/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 89 về tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 15-30 về 32 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 9 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...