trungdx

All articles by trungdx

 

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 23/10/2017 đến 27/10

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 00  02  06  08  05   23/10 25,000đ 1 10  11  14  16  17  18  13   24/10 50,000đ 2 20  21  22  26  27  25  29  23   3 4 41  42  44  47  45   5 6 7 8 9...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 23/10/2017 -> 25/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 23/10: 36,52 20 điểm/cặp Ngày 24/10: 36,52 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 23/10/2017 -> 25/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 23/10: 26,54 20 điểm/cặp Ngày 24/10: 26,54 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 23/10/2017 -> 25/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 23/10: 31,95 20 điểm/cặp Ngày 24/10: 31,95 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 24/10/2017 -> 26/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 24/10/2017: 28,64 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 24/10/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 53 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 31-95 về 20 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 23/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 23/10/2017 -> 25/10:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 31,95 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 21/10/2017 -> 23/10:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 23/10/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 53 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 07-93 về 20 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 22/10/2017 -> 28/10

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 22/10 Chạm 2, chạm 0 36,000đ/dàn số 23/10 Chạm 2, chạm 0 72,000đ/dàn số 24/10 Chạm 2, chạm 0 144,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi phải tốt,...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 22/10/2017 -> 24/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 22/10: 18,55 (Ăn 55,55,55) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 22/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 20/10/2017 -> 22/10:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 35,96 20 điểm/cặp Ngày 2: 35,96 60 điểm/cặp Ngày 3: 35,96 200 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 22/10/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 95 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 18-55 về 16 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 21/10/2017 -> 23/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 21/10: 62,64 20 điểm/cặp Ngày 22/10: 62,64 60 điểm/cặp Ngày 23/10: 62,64 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 21/10/2017 -> 27/10

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 21/10 Chạm 3, chạm 5 (Ăn 95) 36,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi phải tốt, 1 ăn 80 trở lên hoặc phải được cắt phế 25%. 2....
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 21/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 20/10/2017 -> 22/10:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 35,96 20 điểm/cặp Ngày 2: 35,96 60 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 21/10/2017 -> 23/10: ...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 21/10/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 32 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 62-64 về 24 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 20/10/2017 đến 24/10

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 00  05  06  08  02   20/10 25,000đ 1 10  11  16  18  13  14  17   21/10 50,000đ 2 22/10 100,000đ (Ăn 53) 3 4 5 50  51  58  53   6 61  65  62  64  67   7 8 80  88  82  83   9...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 20/10/2017 -> 22/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 20/10: 16,33 20 điểm/cặp Ngày 21/10: 16,33 60 điểm/cặp Ngày 22/10: 16,33 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 20/10/2017 -> 22/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 20/10: 35,96 20 điểm/cặp Ngày 21/10: 35,96 60 điểm/cặp Ngày 22/10: 35,96 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 20/10/2017 -> 26/10

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 20/10 Chạm 3, chạm 4 (Ăn 32) 36,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi phải tốt, 1 ăn 80 trở lên hoặc phải được cắt phế 25%. 2....
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 20/10/2017 -> 22/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 20/10: 25,35 (Ăn 25) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 20/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 20/10/2017 -> 22/10:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 35,96 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 20/10/2017 -> 22/10:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 20/10/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 31 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 35-96 về 22 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 19/10/2017 -> 21/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 19/10: 9,17 20 điểm/cặp Ngày 20/10: 9,17 60 điểm/cặp Ngày 21/10: 9,17 (Ăn 17) 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 19/10/2017 -> 21/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 19/10: 66,83 (Ăn 66,83,83) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 19/10/2017 -> 21/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 19/10: 41,66 (Ăn 66) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 19/10/2017 -> 21/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 19/10: 70,71 (Ăn 70,71) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 19/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 19/10/2017 -> 21/10:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 70,71 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 19/10/2017 -> 21/10:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 19/10/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 70 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 70-71 về 27 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 18/10/2017 -> 24/10

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 18/10 Chạm 3, chạm 5 36,000đ/dàn số 19/10 Chạm 3, chạm 5 (Ăn 31) 72,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi phải tốt, 1 ăn 80 trở lên...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 18/10/2017 -> 20/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 18/10: 16,35 (Ăn 35,35) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 18/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 16/10/2017 -> 18/10:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 16,30 20 điểm/cặp Ngày 2: 16,30 60 điểm/cặp Ngày 3: 16,30 200 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 18/10/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 24 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 16-35 về 21 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 17/10/2017 -> 19/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 17/10: 31,96 20 điểm/cặp Ngày 18/10: 31,96 (Ăn 96) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 17/10/2017 -> 19/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 17/10: 0,94 20 điểm/cặp Ngày 18/10: 0,94 (Ăn 94) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 17/10/2017 -> 19/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 17/10: 24,50 (Ăn 24,24) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 17/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 16/10/2017 -> 18/10:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 16,30 20 điểm/cặp Ngày 2: 16,30 60 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 17/10/2017 -> 19/10: ...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 16/10/2017 -> 18/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 16/10: 16,30 20 điểm/cặp Ngày 17/10: 16,30 60 điểm/cặp Ngày 18/10: 16,30 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 17/10/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 49 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 24-50 về 16 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 15/10/2017 đến 19/10

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 15/10 25,000đ 1 11  13  14  16  18  10  17   16/10 50,000đ 2 17/10 100,000đ 3 33  35  36  38  32   18/10 200,000đ 4 41  45  42  47   19/10 400,000đ 5 51  53  58  50   6 61  64  65  62  67   7 8 9...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 16/10/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 85 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 05-26 về 25 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 16/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 16/10/2017 -> 18/10:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 16,30 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 14/10/2017 -> 16/10:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 15/10/2017 -> 17/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 15/10: 26,35 20 điểm/cặp Ngày 16/10: 26,35 (Ăn 35) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 15/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 13/10/2017 -> 15/10:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 01,21 20 điểm/cặp Ngày 2: 01,21 60 điểm/cặp Ngày 3: 01,21 200 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 15/10/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 72 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 26-35 về 20 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 14/10/2017 -> 16/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 14/10: 1,94 20 điểm/cặp Ngày 15/10: 1,94 60 điểm/cặp Ngày 16/10: 1,94 (Ăn 01,94) 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 14/10/2017 -> 16/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 14/10: 04,99 20 điểm/cặp Ngày 15/10: 04,99 60 điểm/cặp Ngày 16/10: 04,99 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 14/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 13/10/2017 -> 15/10:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 01,21 20 điểm/cặp Ngày 2: 01,21 60 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 14/10/2017 -> 16/10: ...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 14/10/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 28 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 18-55 về 14 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 13/10/2017 -> 15/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 13/10: 01,21 20 điểm/cặp Ngày 14/10: 01,21 60 điểm/cặp Ngày 15/10: 01,21 200 điểm/cặp...
Continue reading...