trungdx

All articles by trungdx

 

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 18/11/2018 đến 22/11

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 18/11/2018 25,000đ 1 12  13  17  10   2 23  25  27  29  20   3 31  36   4 5 51  52  53  57   6 61  63  66  67  60  68  64   7 72  73  75   8 9...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 18/11/2018 -> 20/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 18/11/2018: 69,96 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 18/11/2018 -> 20/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 18/11/2018: 24,57 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 18/11/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 02 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 24-57 về 16 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 17/11/2018 -> 19/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 17/11: 57,75 20 điểm/cặp Ngày 18/11: 57,75 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 17/11/2018 -> 19/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 17/11: 66,68 (Ăn 68) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 17/11/2018 -> 19/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 17/11: 68,86 (Ăn 68,86) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 17/11/2018 -> 19/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 17/11: 16,61 20 điểm/cặp Ngày 18/11: 16,61 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 17/11/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 48 về tất cả 33 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 66-68 về 33 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 10 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 16/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 16/11/2018 -> 18/11:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 09,86 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 15/11/2018 -> 17/11:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 16/11/2018 -> 18/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 16/11: 11,93 (Ăn 93,93) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 16/11/2018 -> 18/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 16/11: 9,86 (Ăn 09,86,86) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 16/11/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 88 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 09-86 về 22 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 15/11/2018 -> 21/11

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 15/11 Chạm 0, chạm 6 36,000đ/dàn số 16/11 Chạm 0, chạm 6 72,000đ/dàn số 17/11 Chạm 0, chạm 6 (Ăn 2) 144,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 15/11/2018 đến 19/11

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 00  01  02  06  08  09  04  07   15/11 25,000đ 1 10  12  13  17   16/11 50,000đ 2 23  29  25  27   17/11 100,000đ (Ăn 2) 3 31  36   4 5 6 60  61  66  68  64  67   7 8 80   9...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 15/11/2018 -> 17/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 15/11: 17,34 20 điểm/cặp Ngày 16/11: 17,34 (Ăn 17) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 15/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/11/2018 -> 16/11:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 57,75 20 điểm/cặp Ngày 2: 57,75 60 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 15/11/2018 -> 17/11: ...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 15/11/2018 -> 17/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 15/11: 34,79 (Ăn 79) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 15/11/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 41 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 17-34 về 22 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 14/11/2018 -> 16/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 14/11: 9,90 20 điểm/cặp Ngày 15/11: 9,90 60 điểm/cặp Ngày 16/11: 9,90 (Ăn 09) 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/11/2018 -> 16/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 14/11: 57,75 20 điểm/cặp Ngày 15/11: 57,75 (Ăn 57) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 14/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/11/2018 -> 16/11:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 57,75 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 13/11/2018 -> 15/11:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 14/11/2018 đến 18/11

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 00  01  02  04  06  09  08  07   14/11 25,000đ (Ăn 41) 1 10  12  13  17   2 23  29  25  27   3 31  36   4 40  41  42  46  49  47   5 6 60   7 8 9...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 14/11/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 59 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 12-76 về 20 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 13/11/2018 -> 19/11

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 13/11 Chạm 4, chạm 2 36,000đ/dàn số 14/11 Chạm 4, chạm 2 (Ăn 41) 72,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi phải tốt, 1 ăn 80 trở lên...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 13/11/2018 -> 15/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 13/11: 45,85 20 điểm/cặp Ngày 14/11: 45,85 (Ăn 85) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 13/11/2018 -> 15/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 13/11: 12,21 20 điểm/cặp Ngày 14/11: 12,21 (Ăn 12) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 13/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 11/11/2018 -> 13/11:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 51,93 20 điểm/cặp Ngày 2: 51,93 60 điểm/cặp Ngày 3: 51,93 200 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 13/11/2018 -> 15/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 13/11: 16,61 (Ăn 16) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 13/11/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 70 về tất cả 34 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 45-85 về 34 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 12/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 11/11/2018 -> 13/11:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 51,93 20 điểm/cặp Ngày 2: 51,93 60 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 11/11/2018 -> 13/11: ...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 12/11/2018 -> 18/11

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 12/11 Chạm 6, chạm 7 (Ăn 70) 36,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi phải tốt, 1 ăn 80 trở lên hoặc phải được cắt phế 25%. 2....
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 12/11/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 6.1 – 53 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 00-55 về 21 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây,...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 11/11/2018 đến 15/11

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 00  02  04  09  01  06  07  08   11/11 25,000đ 1 12/11 50,000đ 2 23  25  29  27   13/11 100,000đ (Ăn 59) 3 31  36   4 40  42  49  41  46  47   5 52  53  59  51  57   6 7 8 9...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 11/11/2018 -> 13/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 11/11: 51,93 20 điểm/cặp Ngày 12/11: 51,93 60 điểm/cặp Ngày 13/11: 51,93 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 11/11/2018 -> 13/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 11/11: 58,85 20 điểm/cặp Ngày 12/11: 58,85 (Ăn 58) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 11/11/2018 -> 13/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 11/11: 19,75 20 điểm/cặp Ngày 12/11: 19,75 (Ăn 19) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 11/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 11/11/2018 -> 13/11:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 51,93 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 11/11/2018 -> 13/11:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 11/11/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 84 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 19-75 về 20 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 10/11/2018 -> 12/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 10/11: 49,94 20 điểm/cặp Ngày 11/11: 49,94 60 điểm/cặp Ngày 12/11: 49,94 (Ăn 94) 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 10/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 10/11/2018 -> 12/11:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 45,96 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 10/11/2018 -> 12/11:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 10/11/2018 -> 12/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 10/11: 17,54 (Ăn 17) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 10/11/2018 -> 12/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 10/11: 45,96 (Ăn 96) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 10/11/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 69 về tất cả 15 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 12-54 về 15 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 08/11/2018 -> 14/11

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 08/11 Chạm 1, chạm 3 36,000đ/dàn số 09/11 Chạm 1, chạm 3 72,000đ/dàn số 10/11 Chạm 1, chạm 3 144,000đ/dàn số 11/11 Chạm 1, chạm 3 (Ăn 71) 288,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 09/11/2018 đến 13/11

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 00  04  06  08  09  01  02  07   09/11 25,000đ 1 10/11 50,000đ (Ăn 84) 2 3 36  31   4 46  49  41  42  47   5 6 60  64  66  68  61  67   7 8 80  83  84  81   9...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 09/11/2018 -> 11/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 09/11: 23,32 20 điểm/cặp Ngày 10/11: 23,32 (Ăn 23) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 09/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 08/11/2018 -> 10/11:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 66,70 20 điểm/cặp Ngày 2: 66,70 60 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 06/11/2018 -> 08/11: ...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 08/11/2018 -> 10/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 08/11: 66,70 20 điểm/cặp Ngày 09/11: 66,70 (Ăn 70) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 09/11/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 79 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 45-82 về 16 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...